از کتاب دوست ناب ترین کلام هستی

1386/03/24 ساعت 11:31 ب.ظ

 

یکدیگر را پذیرفتیم

تشویق کردیم

و ستودیم توانمندی های هم را .

دوستی مان چه پاک و بی آلایش است ؛

جایگاهی که قادریم خود باشیم

بی هیچ نقش و نقابی .

دوستی مان رو به قرون است ؛

به سان منبع لایزال وجد و سرور

و آرامش زندگی ام .