مناجاتنامه

1386/01/29 ساعت 01:50 ب.ظ

از او خواه که دارد و می خواهد که بخواهی ؛

از او مخواه که ندارد و می ترسد که از او بخواهی ...