تصویری از تو

1385/12/03 ساعت 02:33 ب.ظ

بوم نقاشی پیش رویم است

میخواهم طرحی از تو بزنم

تمامی رنگها یک به یک به صف ایستاده اند

حس میکنم

لمس میکنم

بو میکشم

اما نیست ؛

رنگی نیست که همه احساسم را نسبت به تو به تصویر کشد

نقاشی ام تمام شد

و چه زیبا .

تو چقدر زلالی

بگذار در گوشه ای به یادگار بنویسم :

28 بهمن 1385