قیصر امین پور

1385/10/21 ساعت 09:13 ب.ظ

وقتی جهان

 از ریشه جهنم

و آدم

  از عدم

و سعی 

 از ریشه های یاس می آید

وقتی که یک تفاوت ساده

در حرف

کفتار را به کفتر

تبدیل میکند

باید به بی تفاوتی واژه ها 

 و واژه های بی تفاوت 

مثل نان دل بست

        نان را از هر طرف که بخوانی

                                    نان است !