X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

نقل از یک وبلاگ

1385/07/27 ساعت 10:58 ب.ظ

زنبور عسلی در اطراف آتش برافروخته نمرودیان پرواز می کرد .

 حضرت ابراهیم از او پرسید :

زنبور در اطراف آتش چه می کنی ؟

آیا نمی ترسی که سوخته شوی؟

زنبور گفت : یا ابراهیم آمده ام تا آتش را خاموش کنم .

ابراهیم (ع ) با خنده گفت : تو مگر نمی فهمی که

 آب دهان کوچک تو هیچ تاثیری بر آتش ندارد ؟

زنبور در جواب گفت : چرا می خندی ابراهیم ؟

 من به خاموش شدن یا نشدن آتش نمی اندیشم ،

بلکه به این می اندیشم که اگر روزی از من بپرسند آن هنگام

 که ابراهیم در اتش بود تو چه می کردی ؟

 بتوانم بگویم من نیز در کار خاموش کردن آتش بودم!