X
تبلیغات
رایتل

1384/10/28 ساعت 08:47 ب.ظ

 

دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمیگیرد

زهر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد

خدا را ای نصیحت گو حدیث مطرب و می گو

که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد