1386/09/26 ساعت 10:15 ب.ظ

 

آخه تو کجا بودی ؟

از کدوم شهر اومدی ؟

         کی بهت گفته بیای

                منو آتیش بزنی

          دود کنی

                      منو نابود کنی ؟