ایمان

1386/06/27 ساعت 10:35 ب.ظ

 

اگه مواظب نباشی ایمانتو درست جایی از دست میدی که

بیشتر از همیشه بهش احتیاج داری ...

 

چقدر این جمله قشنگه .

خدای من هوامو داشته باش .

راه سخت و درازه . هیچ کسی هم جز خودت نمیتونه مواظبم باشه