...

1386/06/25 ساعت 11:14 ب.ظ

اومد

خیلی هم زود اومد

خیلی اهسته

بی سر و صدا

حتی صدای پاهاش تکونم نداد

بیدارم نکرد

خوابم خیلی سنگین شده چرا ؟

چرا حسش نمیکنم؟

چرا لمسش نمیکنم ؟

چرا درکش نمیکنم ؟

داره از دستم میره چرا نمیتونم کاری کنم ؟

چی شد که اینجوری شد ؟

چند روز گذشت

بقیش هم میاد و میره .

خدای من نزار اینجوری بمونم.

بزار یه یادگاری خوب از ضیافتت داشته باشم .

خدایا یه نیگاه بهم میندازی ؟

اره حتی شده از روی ترحم

چون فقط ترحم تو برام شیرینه

بهم رحم میکنی ؟

دلت برام میسوزه ؟

کمکم میکنی ؟