سوال

1386/04/22 ساعت 11:31 ب.ظ

 

امشب داشتم به این موضوع فکر میکردم که

اگه بدونیم فقط و فقط یک روز از عمرمون مونده

توی اون یک روز چیکار میکنیم ؟

واقعا چیکار میکنیم ؟

چقدر فرصت کمه نه ؟