1386/04/14 ساعت 11:05 ب.ظ

 

تحفه ای یافت نکردم که فدای تو کنم

یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تو

 

« میلاد فرخنده مادر دو عالم ؛ فاطمه زهرا (س) و روز مادر مبارک »