به مناسبت تولد خودم

1386/04/12 ساعت 09:03 ب.ظ

 زمزمه های دلتنگی

 

و شاید تنها مردگان از میلاد ما خرسند میشوند ،

زیرا تنهایی شان چندان به درازا نخواهد کشید .

(علی روح نواز )