1386/03/15 ساعت 01:32 ق.ظ

 

خدایا دوست دارم

همین و  بس .