1385/11/11 ساعت 02:14 ب.ظ

این خلوت همیشه خالی من

این ترس خورده زخمی

دوباره بوی نا خوش شب دارد ....