1385/11/07 ساعت 08:22 ب.ظ

برو مسافر

چشمانم تا آسمان آرزوهایت بدرقه ات میکنند ....