X
تبلیغات
رایتل

از مناجاتهای خواجه عبدالله انصاری

1385/07/11 ساعت 10:22 ب.ظ

 

شب خیز که عاشقان به شب راز کنند

گرد دربام دوست پرواز کنند

هرجا که دری بود به شب بر بندند

الا در دوست را که شب باز کنند

 

الهی ؛ اگر مرا بجرم من بگیری ، من تو را به کرم تو بگیرم

و کرم تو از جرم من بیش است .

 

الهی ؛ از هیچ چیز همه چیز توانی و از همه چیز به هیچ چیز نمانی

الهی ؛ بازمانده از صحبت تو از اشک حسرت لذت می یابد ،

پس یابنده تو چه می یابد ؟

الهی ؛ آنچه در دست من است ندانم روزی کیست

و آنچه روزی من است ندانم در دست کیست

 

بی حکم تو چرخ یک زمانی نبود

بی امر تو خلق را زبانی نبود

گر بگذری از کرده و ناکرده من

من سود کنم تورا زیانی نبود