X
تبلیغات
رایتل

سفر تمام شده ...

1385/07/06 ساعت 10:30 ب.ظ

 

سفر تمام شده

و تو هنوز کفشهایت را از پا نگرفته ای

های : اندکی بایست و تماشا کن

جاده به انتها رسیده

چشم به چه میدوزی ؟

لحظه ای برگرد و راه آمده را نظاره کن

به کجا رسیدی ؟

کفشهایت را از اسارت پاهایت رها کن

سفر تمام شده است ...