X
تبلیغات
رایتل

1385/04/10 ساعت 08:23 ب.ظ

 

خدایا ؛ اگر میخواهی زیبایی های زندگی را نشانم دهی

 

آنها را در وجودم نمایان کن که منظرش برای چشمان خسته ام ابدی باشد