X
تبلیغات
رایتل

1384/12/14 ساعت 11:37 ب.ظ

 

وقتی عقیده ؛ عقده خوانده میشود

و نور چراغ در آب ؛ مهتاب تلقی

و متانت زمین زیر برف یخ میزند

نان از یتیم خانه می دزدیم

و میفهمیم

« دزد ؛ اشتباه چاپی درد است »