X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

گور خر !

1384/12/09 ساعت 12:04 ق.ظ

 

 

از گور خری پرسیدم :

آیا تو سیاه هستی با خط های سفید یا سفیدی با خط های سیاه ؟

و گور خر از من پرسید : آیا تو بدی با عادت های خوب ؟ یا خوبی با عادت های بد ؟

آیا تو آرامی اما بعضی وقتها شلوغ میکنی یا شلوغی بعضی وقتها آرام میشوی ؟

آیا شادی بعضی وقتها غمگین میشوی ؟ یا غمگینی بعضی روزها شاد؟

آیا مرتبی بعضی روزها نامرتب ؟ یا نامرتبی بعضی روزها مرتب ؟

و همچنان پرسید و پرسید و پرسید .

دیگر هیچ وقت از گورخری درباره خط روی پوستش نخواهم پرسید !!

 

(سیلور استاین)