X
تبلیغات
رایتل

1384/10/30 ساعت 10:41 ق.ظ

 

 « ای جان تنها

ما تن و تاب کدامین گرما را نداشتیم که گفتی دوری و دوستی و پاییز شد ... »