X
تبلیغات
رایتل

هر چه با یاران وفا ...

1384/09/28 ساعت 08:47 ب.ظ

 

 

هرچه بینا چشم ، رنج آشنایی بیشتر

هرچه سوزان عشق ، درد بی وفایی بیشتر

هر چه جان کاهیده تر ، نزدیک تر پایان عمر

هر چه دل رنجیده تر ، سوز جدایی بیشتر

هرچه صاحبدل فزون ، برگشته اقبالی فزون

هرچه سر آزاده تر ، افتاده پایی بیشتر

هرچه دل رنجیده تر  ، زندان هستی تنگتر

هر چه تن شایسته تر ، شوق رهایی بیشتر

هرچه دانش بیشتر ، وامانده تر در زندگی

هرچه کمتر فهم ، کبر و خودنمایی بیشتر

هرچه بازار دیانت گرم ، دل ها سردتر

هرچه زاهد بیشتر ، دور از خدایی بیشتر

هرچه تن در رنج و زحمت ، نا امیدی عاقبت

هرچه با یاران وفا ، بی اعتنایی بیشتر